026 - 202 23 64          info@Projectkracht.nl Certificering, garanties en zekerheden

Deze registraties en certificeringen waarborgen voor onze opdrachtgevers en monteurs dat ProjectKracht voldoet aan haar financiële, fiscale en administratieve verplichtingen. Wij bieden optimale zekerheid voor iedereen in de keten van het werkgeverschap en dat salarissen, afdrachten en belastingen worden betaald.


ZEKERHEID DOOR NEN4400-1
Een onderneming die monteurs beschikbaar stelt en zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven zijn zo ingericht dat zij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Hierdoor hebben je opdrachtgevers de zekerheid dat zij zo min mogelijk financieel risico lopen en vrijgesteld zijn van inlenersaansprakelijkheid.

STICHTING NORMERING ARBEID
Het SNA keurmerk is er voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk. Bij het verkrijgen van het certificaat is onder meer gecontroleerd op aangifte en afdracht van belastingen, de loonbetaling van de werknemers, het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes die voortvloeien uit het in- en doorlenen/uitbesteden van werk. Zo weten de opdrachtgevers dat de werknemers die zij inlenen, conform de wet- en regelgeving worden verloond en dat risico’s met betrekking tot aansprakelijkstelling worden voorkomen.

VCU GECERTIFICEERD
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. ProjectKracht bezit het certificaat voor VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) Dit keurmerk toont aan dat wij intermediairs correct ondersteunen bij het maken van plaatsingen waar de veiligheid op de werkplek van nog groter belang is. Onder andere in de industrie, de bouw en petrochemie. Overigens is voor alle plaatsingen die wij maken een arbochecklist vereist.

G-REKENING
Het is belangrijk dat afdrachten voor het UWV en Fiscus correct en tijdig worden gedaan. Het gebruik van onze G-rekening geeft hierin zekerheid. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst.

WKA VERKLARINGEN
Ieder kwartaal wordt door de Belastingdienst een ‘Verklaring van Goed Betalingsgedrag’ overhandigd. Daarmee wordt aangetoond dat op het moment van afgifte de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door ProjectKracht zijn betaald.